RV Alarm

Přístupový systém

Systém poskytuje široké možnosti

Příklady dalších aplikací přístupového systému:

Přístupový systém může být nasazen samostatně nebo jako součást docházkového systému, který umožní vstup při evidenci příchodu nebo podle předepsané pracovní doby. Všechny funkce přístupového software jsou vždy součástí docházkového software. Pro instalace, kde je docházkový software, nejsou třeba žádné další licence pro přístupové funkce.

Princip práce přístupového systému

Docházkový a přístupový systém je možné rozšířit o modul, který umožňuje graficky zobrazit a monitorovat stav otevření dveří, bran, závor, vyhlašovat alarmy atd.