RV Alarm

Elektrická požární signalizace

Úloha a smysl požárního zabezpečení

Nedílnou součástí ochrany objektů je elektrická požární signalizace (EPS), která slouží k včasnému odhalení začínajících požárů a zabraňuje tak velkým škodám na majetku. Naše firma provádí instalaci a zajišťuje servis požárních systémů ve všech typech objektů - průmyslové objekty, hotely, památkové objekty a rodinné domy. Požární signalizace dnes není jen spuštění sirény a čekání na příjezd hasičů.

V době moderních technologií dokáží systémy mezi sebou spolupracovat, umožňují mnoho nadstavbových funkcí. Od základního spuštění samohasících zařízení, signalizace na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru, až po automatické otevření únikových cest, vypnutí ohrožených elektrických rozvodů či uzavření nejdůležitějších prostor a zabránění tak šíření požáru.