RV Alarm

Docházkový systém

Úloha identifikačních systémů

Stále častěji se objevují požadavky firem a společností na zlepšení možnosti kontroly pracovní doby zaměstnanců, jejich kontrolovaného pohybu po firmě, usnadnění a zpřehlednění stravování či vypracování mzdových listů. K těmto účelům jsou právě určeny identifikační systémy (ACS).

Systémy jsou složeny z řídicích jednotek (sbírají a vyhodnocují data), čtecích jednotek (přijímají impuls od identifikačních prvků a posílají informace do řídicích jednotek) a identifikačních prvků. Identifikační prvky mohou být například ve formě čipů či kontaktních nebo bezkontaktních karet. Karty mají rozměry klasických kreditních karet a umožňují potisk (logo firmy, informace o držiteli, foto).

Nejčastější typy identifikačních systémů

Docházkové systémy využívají k identifikaci osob čipové karty nebo kontaktní čipy. Speciální terminály registrují průchody jednotlivými snímacími místy a získaná data jsou odtud přenášena do softwarové aplikační části docházkového systému, kde dochází k jejich zpracování (např. výpočet salda, tvorba pracovních výkazů pro výpočet mezd atd.)

Systémy kontroly vstupu slouží k řízenému přístupu do prostor objektu dle stanovených oprávnění jednotlivých zaměstnanců. Při načtení kódu čipu nebo karty dojde v systému k záznamu o této události s potřebnými parametry (datum, místo, čas...) a poté je na základě časových, topologických a dalších souvislostí ověřováno oprávnění vstupu.

Stravovací systémy umožňují např. objednávání, vydávání stravy či její zpětné odhlášení, bezhotovostní limitované nákupy, vydávání "volných" jídel, burzu odhlášených jídel, volbu jídelny (při více stravovacích prostorech v objektu), protokoly o objednávkách, statistiky, účtování dotovaných jídel a mnoho dalších možností.

Zajímavými aplikacemi pak jsou celková propojení jednotlivých systémů (EZS, EPS, CCTV a ACS) do integrovaných celků s jednotnou softwarovou nadstavbou.